Ana Sayfa
Kategoriler
Sepet (0)
İlan Pazarı
Hesap

KVKK Aydınlatma Metni

                                                   KVKK Aydınlatma Metni

 

  1. Veri Sorumlusu:

1.1. GameTopya ("Hizmet Sağlayıcı"), oyun ve dijital ürün satışı yapan bir platformdur.

1.2. [Firma Adı], ("Veri Sorumlusu") GameTopya'nın sahibi ve işleteni olarak KVKK kapsamında veri sorumlusu konumundadır.

1.3. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik veya manuel olarak bir veri kayıt sistemi dahilinde elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını ve elde edilebilir hale getirilmesini içermektedir. Bu aynı zamanda verilerin kategorize edilmesi veya kullanımının kısıtlanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü eylemi de kapsar.

1.4. Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur.

1.5. Açık Rıza, üye tarafların uygulamadan yararlanma konusunda anlaştıklarını belirten ve işbu sözleşmenin tüm şartlarını okuyup kabul ettiklerini teyit eden, üye taraflarca verilen muvafakat türünü ifade eder.

1.6. Verilerin anonimleştirilmesi, tarafların talep ettiği şekilde bilgilerin kimlik tespitini önleyecek şekilde düzenlenmesini ve kimliklerinin açıklanmamasını sağlamayı içermektedir.

 2. Kişisel Veri İşleme Amaçları:

2.1. GameTopya, kullanıcılarına oyun ve dijital ürün satış hizmeti sunmak amacıyla 3. madde ile toplanan kişisel verileri işler.

2.2. Kullanıcıların kişisel verileri, ürün teslimatı, iletişim, ödeme işlemleri, müşteri hizmetleri, kampanya bilgilendirmeleri, pazarlama faaliyetleri, müşteri güvenliği, çeşitli hukuksal amaçlar ile kanunların gerektirdiği durumlarda ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla işlenir.

2.3. Kişisel veriler, kullanıcının açık rızası alınarak ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenir.

2.4. Verileriniz, ister yasal mercilerce talep edilmesi halinde, ister talep olmaksızın hukuki yükümlülüğümüzün doğması halinde, kanun kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

 3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

3.1. Kullanıcı kaydı sırasında sağlanan bilgiler.

3.2. İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirilen alışveriş işlemleri.

3.3. İletişim formu ve müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla toplanan bilgiler.

3.4. Sosyal medya platformları üzerinden sunulan bilgiler.

3.5. Oyun içi etkileşimler ve kullanıcı tercihleri.

3.6. Çerezler ve benzer teknolojilere izin verilmesi dolaysıyla sağlanan bilgiler.

3.7. Canlı destek gibi aracılıklarla çeşitli iletişimlerde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve çeşitli hizmetleri sunabilmek için kullanıcı tarafından tarafımıza sağlanan bilgiler.

3.8. Reklamların yansıttığı çeşitli veri veya bilgiler.

 4. Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri:

4.1. Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli süre boyunca işlenir.

4.2. İşlenen kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak saklanır ve gerektiğinde silinir.

  5. Veri Güvenliği ve Paylaşım:

5.1. GameTopya, kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır.

5.2. Kişisel veriler, yasal zorunluluklar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

5.3. Paylaşım gerektiğinde, kullanıcının açık rızası alınarak ve gizliliğini koruyarak gerçekleştirilir.

5.4. Sözleşmenin 3. madde kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, işbu sözleşmede belirtilen politika ve prosedürlerde belirtilen genel ilke ve düzenlemelere uygun olarak saklanacaktır. Bu politika ve prosedürler KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır. Kişisel verileriniz bu yönergelere uygun olarak imha edilecektir. KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarının tamamının artık geçerli olmaması durumunda kişisel verileriniz imha edilecektir. Açık rızanızı geri çekmeniz halinde, açık rızaya dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz 15 gün içerisinde imha edilecek olup, bu süreç hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. (İmha sonrasında sitenin geliştirilmesi amacıyla anonimleştirme ve istatistiksel bilgileri kullanma hakkı saklıdır.) Kişisel verilerinizin imhasına ilişkin haklarınız bu sözleşmenin 6. maddesinde yer almaktadır.

5.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, kişisel verilerin izinsiz ifşa edilmesi, erişilmesi, transfer edilmesi ya da olası diğer güvenlik zafiyetlerine karşı koruma altına alınmıştır. Bu bağlamda, verilerin mahiyetine uygun olarak gerekli tüm güvenlik önlemleri titizlikle uygulanmaktadır. Siber güvenlik yazılımları, Firewall, DDoS koruması, antivirüs ve antimalware çözümleri, ağ monitörü, spam filtresi, SSL güvenlik sertifikası ve şifrelenmiş güvenli sunucu desteği gibi teknolojik tedbirler sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, verilerin aktarılacağı üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları ve bu tarafların dikkatle seçilmesi ile veri güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınladığı rehberler doğrultusunda, gerekli güvenlik standartlarına ve idari tedbirlere uygun hareket edilmektedir.

  6. KVKK Kapsamındaki Haklar:

6.1. Kullanıcılar, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:

6.1.1. Bilgilerinin güncellenmesi ve düzeltilmesi. 

6.1.2. İşlenen verileri öğrenme ve bu verilere ilişkin bilgi alma. 

6.1.3. Kişisel verilerin düzeltilmesi talebi. 

6.1.4. Kişisel verilerin silinmesi talebi. 

6.1.5. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflar hakkında bilgi alma.

6.1.6. Veri işleme amaçlarına uygun olarak kişisel verilerin anonimleştirilmesi.

  7. Değişiklikler ve Güncellemeler:

7.1. GameTopya, bu KVKK Aydınlatma Metni'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.2. Güncellemeler site üzerinden duyurulacak ve kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

  8. Bilgilendirme ve Kabullenmeler:

8.1. Siteye kayıt olan tüm herkes; GameTopya Kullanım Sözleşmesi ve Üye Politikası, KVKK Aydınlanma Metni ve Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

  9. Bize Ulaşın:

9.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü soru, talep, görüş ve önerileriniz için aşağıda belirtilen iletişim yollarından bize ulaşabilirsiniz.

E-Posta: info@gametopya.com

  • Tüm açıklamalar ve bilgilendirmeler tüm politikalarımızda belirtilmiştir ve bunların itirazı söz konusu olamaz. Eğer bu politikaları kabul etmiyorsanız, lütfen üyeliğinizi hemen sonlandırınız ve sitemiz üzerinden alışveriş yapmayınız.